Onze eerste overnachting in het strohuisje…

Vandaag is het de eerste dag van de paasvakantie. Een dag waar we lang naar uitgekeken hebben, want vandaag zijn we begonnen met het lemen van de binnenmuren van ons strohuisje.

Omdat de cursus toch alweer een tijdje geleden is beginnen we in de garage. Als dat wat schots en scheef is, is dat minder erg, he. Mathias had hier zaterdag al een korte demonstratie gegeven aan de achterkant en dus gaan we hier alvast verder.

Alvorens we kunnen beginnen moet er natuurlijk leem gemengd worden met de leempomp van Mathias en onderaan de balken in de garage moet er eerst nog rietmatten vastgeniet worden, want zoal we al aangaven is jutte hier onvoldoende.

We zijn hiermee dan ook al druk in de weer als Kristien toekomt. Zij komt ons vandaag een flink handje helpen met het lemen.

Als het eerste mengsel klaar is, hebben Eefje en Kristien de rietmatten al op hun plaats hangen en gaan we aan de slag met de pomp. Gdvdmme. De leem wil niet goed hechten en door het gewicht valt hij weer naar beneden waar hij normaal door de jutte zou moeten dringen. Blijkbaar is onze leem een beetje te dun, spuit even afzetten en terug naar de leempomp om wat extra leem toe te voegen en zo het mengsel dikker te maken.

De leem hecht nu goed aan het stro, maar met de jutte wil het gdvdmme nog altijd niet goed lukken. Het zag er thans zo simpel uit toen de Mathias dat voordeed… We bellen even naar Mathias om raad. Blijkbaar moeten we eerst leem onder de jutte spuiten en daarna de jutte in de leem drukken. Zo gezegd zo gedaan en we gaan weer aan de slag.

Het blijkt gdvdmme toch nog altijd niet zo vlot te gaan. Het is niet evident om de spuit te volgen met het aandrukken van de jutte. De leemspuit gaat immers aan een hels tempo verder en Eefje kan niet volgen met het aandrukken van de jutte in de leem.

Gelukkig heeft Kristien een goed idee. We gebruiken de gemorste leem om deze met de hand aan te brengen onder de jutte. Zo is het makkelijker om de jutte in de leem aan te drukken en vervolgens hoef ik met de leemspuit “gewoon” de muur verder vol met leem te spuiten.

Terwijl ik het volgende mengsel prepareer, gaan Eefje en Kristien aan de slag om de zojuist gespoten muur verder af te werken. Eerst wordt er met de rei de leem zo goed mogelijk recht getrokken, daarna wordt een wapennet ingestreken met de kam. Waar het wapennet niet zo goed wil meewerken, schakelen ze over naar hun 10 geboden. Met de hand gaat het blijkbaar vaak een stuk makkelijker.

Eefje strijkt het wapennet in de leem. Dit moet ervoor zorgen dat de leem mooi samen blijft en niet gaat barsten.

Het tweede mengsel blijkt nu weer te dik te zijn waardoor het niet vlot uit de leemspuit komt. Gdvdmme! We gaan weer naar de leempomp en scheppen de te zware leem van de bak beneden terug in de mengbak waar we wat water toevoegen. We laten nu de leem eerst in de leempomp zelf circuleren om zo te controleren dat we de juiste formule gevonden hebben.

Van rechts naar links: een strook waar we enkel leem onder en tussen de jutte gesmeerd hebben, een strook waar de leem uitgestreken is en tenslotte een stuk waar het wapennet al ingestreken werd.
Eefje strijkt het wapennet in de leem nadat Kristien deze ongeveer gelijk uitgestreken heeft.

Tegen het einde van de dag hebben we eindelijk het goede ritme gevonden en Kristien wil abosluut blijven helpen totdat de garage volledige geleemd is.

Kristien smeer met de hand het laatste stukje muur van de garage ongeveer gelijk, zodat Eefje hierna het wapennet erin kan strijken. Daarna hebben we alle drie ons avondeten meer dan verdiend!

Daarna eten we buiten ons avondeten en met nen dikke merci kan Kristien weer richting thuis vertrekken. Het is ondertussen alweer 20u30 en wij kruipen ook ons beddeke in. Dit keer rijden we hiervoor echter niet naar onze tijdelijke woning, maar blijven we in ons strohuisje slapen.

Op zolder hebben we een geïmproviseerde slaapkamer voorbereid met luchtmatras en slaapzak. We brengen vandaag dus onze eerste nacht door in ons strohuisje en schrijven deze blog live vanop de werf.