Een prachtig tuinhuis: Bouwfase 1

Vandaag konden we weer rekenen op de hulp van Papa Jef voor het bouwen van ons tuinhuis.

Eerst worden de dragende balken klaar gelegd.

Het eerste kader monteren we op de grond. De steunbalken hebben elk een pen waar de draagbalk van de zolder in geschoven moet worden. We monteren het kader op de grond en schroeven de draagbalk vast op de verticale steunbalken. Daarna zetten we het kader rechtop en verankeren we het met twee planken die we aan de zijkant vastschroeven en dan in de grond zetten. Een plank in elke richting zorgt ervoor dat het kader naar geen enkele richting kan omvallen.

Om te voorkomen dat vocht langs beneden in het hout kan indringen zetten we de steunbalken op een rubber van enkele millimeters dik.

Het eerste kader wordt met enkele planken verankerd zodat het niet kan omvallen.

Als volgende wordt het tweede kader op dezelfde manier op de grond gemonteerd en rechtgezet. De draagbalk die in de lengte komt te liggen hebben we naast de werkvloer gelegd zodat we weten waar het kader moet recht gezet worden. Als het tweede kader recht staat, zorgen we dat ook dit verankerd wordt en verbinden we de twee kaders met een kruis.

De twee kaders voor de zijwanden staan op hun plaats. Klaar om ze met mekaar te verbinden met de draagbalk in de lengte.

We zetten op elk uiteinde een ladder en gaan dan samen met de balk omhoog om hem op zijn plaats te laten zakken. Daarna verhuizen we de ladders naar de andere kant en herhalen dat voor de volgende balk.

Met een hamer en een waterpas controleren we dat de 4 steunbalken perfect loodrecht staan.
Het dragende kader staat op zijn plaats.

Nu wordt over de lengte van het tuinhuis aan weerzijden een extra balk bovenop de dragende constructie geschroefd. Deze balk heeft uitsparingen waar later de schuine balken van het dak in moeten passen.

De volgende stap is een stuk moeilijker. De driehoek van de twee zijgevels is in één stuk geleverd en die moeten we dus omhoog tillen om dan op de dragende constructie vast te schroeven. Papa Jef en ikzelf tillen de tip via de ladder omhoog en Eefje zorgt langs de binnenkant dat de driehoek niet kan omkantelen. Met twee lange schroeven wordt hij onderaan aan de dragende constructie vastgeschroefd en zo blijft hij netjes staan.

Als de twee tippen gemonteerd zijn is het de beurt aan de nokbalk om op zijn plaats gelegd te worden. Als we dat proberen lijkt deze bijna 10 cm te kort te zijn, maar eingelijk zijn het de tippen die niet 100% lood blijven staan omdat ze maar enkel op de basis met 2 schroeven vast staan. Daarom gebruiken we een plank langs de buitenkant van het huis om tegen de tip te duwen totdat deze lood staat en verankeren deze plank in de grond. Dan wordt de nokbalk op zijn plaats gelegd en vastgeschroefd. Zo zorgt de nok er meteen voor dat alles nu perfect loodrecht blijft staan.

De nok ligt op zijn plaats!

Tijd om de kepers van het dak op hun plaats te schroeven. Nu blijkt dat de draagbalk van de achtergevel een beetje gebogen is waardoor de kepers in het midden iets te kort uitkomen. Dit lossen we op door een plank vast te schroeven in het midden op deze balk. Aan het andere uiteinde van de plank wordt een stevig blokje hout vastgeschroefd met enkele stevige schroeven en dan gebruien we een grote spanvijs om te klemmen tussen de draagbalk aan de andere kant en het balkje op de plank. Door deze stevig aan te draaien wordt de balk recht getrokken en kunnen we beginnen met het vastzetten van de kepers van het dak.

De kepers worden van het midden naar buiten toe geplaatst. In het midden worden ook het tegenoverliggende paar meteen gemonteerd om te voorkomen dat het dak scheef geduwd wordt door enkel aan dezelfde kant de kepers vast te zetten.

De kepers worden van het midden naar buiten 1 voor 1 vastgeschroefd.
De kepers zijn eerst bovenaan vastgeschroefd. Hier zie je Papa Jef ze onderaan ook met een schroef vast zetten.

Nu de dragende constructie klaar is moeten de wanden geplaatst worden. Deze worden in één stuk geleverd en worden dus in één keer gemonteerd.

Onderaan bevestigen we met enkele nageltjes eerst weer een rubber van enkele millimeters zodat het hout nooit rechtstreeks in contact komt met de betonnen vloerplaat. Dan schuiven we het paneel op zijn plaats. Omdat het echt wel heel precies past gebruiken we weer een stevige plank om de steunende constructie een beetje op te tillen. Zo is het iets makkelijker om de panelen tussen de balken te krijgen, al komt een hamer hier echt wel goed van pas. Uiteraard beschermen we het hout door op een plankje te kloppen en niet rechtstreeks op het hout van de wanden zelf.

Telkens als een paneel op zijn plaats geslagen is, schroeven we het met stevige schroeven vast. De schroeven helpen ook om de constructie mooi dicht te trekken. Je kan terwijl je schroeft meteen zien hoe de balk tegen het paneel getrokken wordt. Een schroefboormachine met voldoende kracht is hier uiteraard een absolute must! Het paneel wordt met enkele schroeven rondom vastgezet aan de verticale balken en de horizontale balk bovenaan.

Op die manier monteren we in volgorde de achtergevel, de linker zijgevel, de deur, het paneel naast de deur en als laatste de rechter zijgevel.

Tussendoor monteren we ook nog eerst even de dragende balken van het meegeleverde zoldertje. Langs de zijkanten worden balken vastgeschroefd die een uitgefreesde opening hebben waar de dragende balken netjes in geschoven kunnen worden.

Als allen panelen op hun plaats staan, boort Papa Jef enkele verankeringsbouten in de betonnen vloer. Zo zijn we er meteen zeker van dat het tuinhuis bij een stevige wind niet kan gaan vliegen. Ik monteer ondertussen de klink en het slot in de deur van ons tuinhuis.

En daarmee houden we het voor vandaag voor bekeken. Als het weer morgen ook weer wil meewerken, zullen Eefje en ik de vloer van de zolder op zijn plaats leggen en het dak dicht timmeren.

Het eindresultaat van een dagje hard werken. De planken voor het dak liggen alvast klaar.
Het tuinhuis is een mini versie van ons eigen huis.