Heel veel handtekeningen…

…zijn er nodig als je een bouwaanvraag wil indienen. Dat mochten we vandaag aan den lijve ondervinden.

Als ecologisch bouwer is het een beetje erg te realiseren hoeveel papier er nog verspild wordt aan de administratieve molen in België. Een overzichtje:

  • “Aanvraag van een stedebouwkundige vergunning” voor de bouworde in 4 exemplaren
  • Contract met de architect, vereist voor de aanvraag bij de bouworde (gelukkig maar in 2 exemplaren, eentje voor de bouworde en eentje voor onszelf)
  • Het bouwplan in 8 exemplaren. Jawel, jullie lezen het goed: 8 exemplaren van elk 5 bladzijden.
  • “Aanstiplijst voor de controle van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater” in 4 exemplaren
  • Foto’s als bijlage bij het bouwplan in 4 exemplaren
  • “Begeleidende nota” waarop de manier van bouwen toegelicht wordt in 4 exemplaren
  • “Statistiek van de bouwvergunningen” in 4 exemplaren
  • Opdrachtformulering voor de orde van architecten in 2 exemplaren

Alles samen toch een kleine 5 centimeter papier dat we meekregen en elk vlotjes 21 handtekeningen neergepoot!

’t Is een geluk dat het ne verse stylo was, of hij was leeg van het handtekeningen zetten…

Vermits we ons een zeer strikte timing opgelegd hebben, moeten we nu proberen om onze bouwaanvraag een beetje vlot in orde te krijgen, dus gaan we donderdag persoonlijk naar de bouworde om een stempelke te laten plaatsen en daarna naar de gemeente om ons dossier persoonlijk af te geven. Op die manier winnen we toch snel een paar weken doordat het dossier niet “onderweg” is van de ene dienst naar de andere.